Obecnie osoby, które chcą aplikować na uczelnie, powinny uiścić opłatę rekrutacyjną. Wynosi ona co do zasady 85 zł. Jeśli jednak nabór wymaga egzaminu wstępnego polegającego na przeprowadzeniu sprawdzianu sprawności fizycznej, rośnie do 100 zł. W przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych wynosi aż 150 zł. Stawki te określa rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 661).
Posłowie Lewicy mają jednak wątpliwości, czy opłaty te są faktycznie konieczne. Skierowali więc do Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) pismo w tej sprawie.