Liczba niezdanych egzaminów w 2021 roku:

  • jeden przedmiot - 17,7 proc.
  • dwa przedmioty - 6,1 proc. 
  • trzy przedmioty - 1,7 proc.
Reklama

Matura poprawkowa 2021

W sierpniu maturzyści będą mieli możliwość przystąpienia do matury poprawkowej.

Egzamin w terminie poprawkowym jest dla osób, które nie zdały egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.

Matura poprawkowa 2021 - terminy

  • Do 12 lipca br. (poniedziałek) – złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja).
  • 24 sierpnia br. (wtorek), godz. 9:00 – część pisemna
  • Wyniki oraz przesłanie świadectw do szkół – 10 września br