Resort zapowiada, że procedury egzaminacyjne zostaną przeanalizowane. Zajmie się tym Centralna Komisja Egzaminacyjna, w porozumieniu z okręgowymi komisjami oraz drukarniami i firmami kurierskimi, które rozwożą arkusze testowe. Procedury, które będą obowiązywały na maturze 2022 r., muszą zostać ogłoszone najpóźniej do 20 sierpnia br.
Odpowiedzialność moralna