Rząd zaproponował projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe, który wprowadzi karę wiezienia dla dyrektorów placówek oświatowych, którzy nie dopełnią nadzoru nad dziećmi. Jak pan ocenia tę zmianę?
To jest skandaliczne. Zgodnie z tym projektem, jeżeli uczeń podbije drugiemu oko albo w jakiś inny sposób ktoś ucierpi fizycznie, np. na terenie szkoły, dyrektorowi będzie groziło więzienie. To jest nieporozumienie. Przecież za taki czyn odpowiadać powinien sprawca, a nie dyrektor szkoły. Co więcej, po drodze jest nauczyciel, który był z uczniami. To kuriozum.