Od poniedziałku, tj. 26 kwietnia, w jedenastu województwach uczniowie z klas I–III (oprócz województw: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego) uczą się w systemie hybrydowym. Oznacza to, że część zajęć odbywa się tradycyjnie w szkolnych salach, a część online.
To dyrektor placówki ustala harmonogram lekcji. Ma jednak pewne ograniczenia w tym zakresie. Zajęcia w szkole może mieć bowiem nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I–III. Reszta ma się uczyć zdalnie.
W związku z powyższym pojawiły się wątpliwości, czy w sytuacji gdy dziecko np. trzy dni uczy się w szkole, a dwa w domu, jego rodzicowi przysługuje dodatkowe świadczenie za te dwa dni nauki online.
ZUS w odpowiedzi na zapytanie DGP twierdzi, że tak.
– Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za te dni, w których rodzic musi osobiście zająć się pociechą, bo placówka oświatowa nie zapewnia dziecku opieki z powodu COVID-19. Przykładowo, działa w ograniczonym zakresie np. w systemie hybrydowym – wyjaśnia Paweł Żebrowski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Jak podkreśla, ZUS musi dostosować się do dynamicznego rozwoju sytuacji związanej z epidemią.
– Dlatego jeśli rodzice wiedzą, że np. w poniedziałek, środę i piątek szkoła będzie zamknięta i będą sprawować opiekę nad dzieckiem w te dni, to mogą oni wystąpić o dodatkowy zasiłek, wypełniając jeden wniosek. Pamiętajmy jednak, że w razie jakichkolwiek zmian należy powiadomić o tym albo swojego pracodawcę, albo organ rentowy – zaznacza rzecznik.
Przypomnijmy, że zasiłek opiekuńczy został wprowadzony jako świadczenie szczególne ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.). W czasie epidemii ma umożliwić rodzicom dzieci do lat 8 oraz tym opiekującym się starszymi pociechami z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi, m.in. w sytuacji zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której one uczęszczają, lub ograniczonego jej funkcjonowania w czasie trwania epidemii.
Z krótkimi przerwami świadczenie jest wypłacane do dzisiaj. Co istotne, nie wlicza się ono do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach ogólnych. Jego wypłata została właśnie przedłużona do 9 maja.