Za przyjęciem nowelizacji głosowało 393 posłów, 3 było przeciw, 48 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm odrzucił poprawkę Lewicy, która chciała utrzymania wymogu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej do otrzymania zgody na prowadzenie edukacji w domu.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe trafi teraz do Senatu.

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy rodzic może wystąpić o zgodę na prowadzenie edukacji domowej swojego dziecka. Dzieci są formalnie przypisane do konkretnej szkoły wybranej przez rodziców. Uczą się w domu, korzystając z różnych form wsparcia oferowanych przez szkołę.

Na zakończenie każdego roku nauki w swojej patronackiej szkole zdają egzaminy, które są podstawą klasyfikacji i promocji do następnej klasy. Otrzymują świadectwa takie same jak uczniowie uczący się w tej szkole, mają też legitymacje szkolne.

MEiN podało, że w roku szkolnym 2019/2020 w Polsce w edukacji domowej uczyło się 10 976 uczniów, a w obecnym – 15 034 uczniów.