W ubiegłym tygodniu dymisję złożyła Anna Budzanowska, wiceminister edukacji i nauki. Powodem było zamieszanie z czasopismami naukowymi, które znalazły się w wykazie ministra edukacji i nauki. Nowy wykaz zaskoczył naukowców?
To prawda. Mimo że od miesięcy zajmujemy się opiniowaniem czasopism naukowych, które miały zostać wpisane do wykazu ministra edukacji i nauki, te, które ostatecznie znalazły się w nim, wzbudziły zaniepokojenie środowiska naukowego. Gotową listę poznaliśmy dopiero na ostatnim posiedzeniu Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) w ubiegłym tygodniu, i wówczas wiceminister Anna Budzanowska poinformowała, że podała się do dymisji. Wyjaśniała, że nie udało się jej przekonać ministra Przemysława Czarnka do zaniechania wprowadzenia zmian w wykazie czasopism naukowych, o których środowisko naukowe nie zostało poinformowane.