Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym będą od 1 lutego kontynuować naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego - wynika z rozporządzenia podpisanego w czwartek przez szefa resortu edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

O podpisaniu rozporządzenia poinformowano na stronie internetowej MEiN.

"Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły" - czytamy w komunikacie na stronie resortu.

W myśl rozporządzenia uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuować będą naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Nadal, na razie do 14 lutego, zdalnie będą się uczyć uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych.

Z rozporządzenia wynika, że od 1 lutego dyrektor szkoły będzie miał obowiązek nadal organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu. Dyrektor może takie zajęcia zorganizować dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczyć się zdalnie w domu.

Resort edukacji informuje również, że w myśl nowego rozporządzenia w szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę. "Rozwiązanie to zostało wprowadzone na prośbę dyrektorów szkół" - podkreślono.

Przypomniano rozwiązania, które nie uległy zmianie. Na przykład uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej realizować będą dalej zajęcia w trybie stacjonarnym.

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, będą mogły prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Wskazano, że dyrektorzy szkół podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.

Zamknięte będą w dalszym ciągu publiczne i niepubliczne domy wczasów dziecięcych i szkolne schroniska młodzieżowe - wynika z informacji MEiN.

Podkreślono, że dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł udostępnić pomieszczenia do przeprowadzania konkursów, olimpiad lub turniejów. Zachowano również możliwość realizacji szkolenia sportowego w formie stacjonarnej w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski w czwartek na konferencji prasowej przedstawił decyzję dotyczącą dotychczas obowiązujących obostrzeń. Poinformował, że zmiany w kwestii reżimu sanitarnego w związku z epidemią koronawirusa nie dotyczą nauczania. "Tutaj pozostaje sytuacja bez zmian. Nadal mamy nauczanie stacjonarne w klasach I-III w szkołach podstawowych. Natomiast (jeśli chodzi o) wszystkie inne poziomy edukacji, dotyczy ich nauczanie zdalne" - powiedział Niedzielski.