Takie rozwiązanie wynika ze znowelizowanego rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie studiów (Dz.U. z 2021 r. poz. 62). Chodzi m.in. o osoby, które pomagają w procesie szczepień przeciw COVID-19, np. obsługując infolinię oraz pocztę elektroniczną, służące do udzielania informacji o szczepieniach w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 oraz pracując przy rejestracji pacjentów na te szczepienia. Wsparcie żaków może być przydatne także przy procesach logistycznych i zakupowych oraz działaniach dotyczących administrowania rezerwami materiałowymi w ramach zwalczania koronawirusa.
Do tej pory o zaliczenie praktyk mogli ubiegać się tylko studenci, którzy realizowali zadania w placówkach leczniczych i podległych sanepidowi.
1,2 mln studentów będzie mogło ubiegać się o zaliczenie zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, pomagając w walce z epidemią (szacunki resortu edukacji i nauki)
Reklama
Nowelizacja umożliwi senatowi uczelni dokonanie zmian w programie studiów (po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego) w celu umożliwienia odbycia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w części albo w całości we wspominanych podmiotach. Uczelnia będzie mogła je zaliczyć, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności przedstawione w zaświadczeniu wydanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencję Rezerw Materiałowych lub Centrum e-Zdrowia.
Powyższe rozwiązania nie będą miały zastosowania do kierunków studiów prowadzonych zgodnie ze standardami kształcenia, które przygotowują do wykonywania konkretnych zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Chodzi tu o lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, lekarzy weterynarii, architektów i nauczycieli. Studentów kierunków medycznych objęły bowiem regulacje szczególne, które pozwalają na zaliczenie im praktyk, gdy wykonują zadania związane ze zwalczaniem epidemii. ©℗
Etap legislacyjny
Rozporządzenie weszło w życie 12 stycznia 2021 r.