Szkoły wyższe starają się odpowiadać na zmieniającą rzeczywistość prawną coraz ciekawszą ofertą edukacyjną. Jej przygotowanie nie jest jednak proste. Przy planowaniu programów studiów uczelnie ograniczone są bowiem przepisami.
– Programy studiów prawniczych muszą być obmyślane z kilkuletnim wyprzedzeniem. Ogranicza to możliwość elastycznego dostosowywaniu zajęć do zmian w prawie – tłumaczy prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jak więc szkoły wyższe odpowiadają na potrzeby wynikające z nowelizacji przepisów?

Podyplomówki

Wiele z nich poszerza ofertę studiów podyplomowych.
– Choć wdrażanie studiów podyplomowych również poddane jest określonym wymogom, ścieżka jest tu szybsza i pozwala reagować na potrzeby społeczne – mówi Beata Mikołajczyk, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dodaje, że plusem tej formy kształcenia jest też to, że w kolejnych edycjach można modyfikować program.
– Złożoność nowej regulacji o ochronie danych osobowych (RODO) sprawiła, że pojawiło się tylu zainteresowanych tą tematyką, że zaproponowaliśmy nowy kierunek studiów podyplomowych jeszcze przed wejściem w życie przepisów – mówi Ewa Barlik, rzeczniczka prasowa Akademii Leona Koźmińskiego (ALK).
Uniwersytet Łódzki z kolei od 2018 roku ma w ofercie kierunek obejmujący zagadnienia prawa energetycznego, w szczególności te najbardziej aktualne z punktu widzenia obrotu gospodarczego.
Także liczne nowelizacje prawa podatkowego, np. zmiana zasad opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia kryptowalut, sprawiają, że chętnych na studia podyplomowe z tej tematyki nie brakuje, a uczelnie prześcigają się w ofertach.

Nowe pomysły

Znacznie prostszymi i szybszymi do wprowadzenia formami kształcenia są seminaria, warsztaty i szkolenia.
– Nasz uniwersytet organizuje Kolokwia Jagiellońskie, które w tym roku poruszają aktualne zagadnienie prawa spadkowego. Omawiamy, jak wyglądają nowoczesne formy testamentu i czy konieczne jest wprowadzenie w tym zakresie nowych przepisów – mówi prof. Jerzy Pisuliński.
Dodaje, że UJ organizuje też specjalistyczne kursy internetowe z wykłady otwarte dla wszystkich. Są to prelekcje w ramach „Masowych Otwartych Kursów Online” stworzone przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (jednostka UJ) oraz Fundację Centrum Kopernika.
– Każdy może w domu wysłuchać wystąpienia poruszającego dane zagadnienie prawne – wyjaśnia prof. Pisuliński.
ALK co roku uzupełnia ofertę zajęć dodatkowych o przedmioty obejmujące współczesne zagadnienia. – Nowością jest u nas prawo kosmiczne – mówi Ewa Barlik.

Dla wszystkich

W odwiedzi na zmieniającą się rzeczywistość uczelnie organizują też konferencje otwarte nie tylko dla studentów, ale też dla osób z zewnątrz. I tak problemy związane z ochroną środowiska zaowocowały międzynarodową konferencją o odpadach klimatycznych zorganizowaną przez Uniwersytet Śląski. Z kolei na Uczelni Łazarskiego w ramach New Tech Trends 2019 dyskutowano o prawie w biznesie i nowych technologiach.
Ciekawą propozycją są również szkoły letnie. Uniwersytet Jagielloński w odpowiedzi na coraz bardziej złożone zagadnienia i problemy w prawie własności intelektualnej organizuje Kraków Intellectual Property Law Summer School.
– Cennym wsparciem w debacie nad nowościami prawnymi są też koła naukowe. Nasz uniwersytet jako pierwszy w Polsce powołał Koło Naukowe Praw Zwierząt. Była to reakcja studentów na rozwój praw czworonogów – mówi Magdalena Stryja z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.