Szkoły będą musiały zatrudnić dodatkowych nauczycieli etyki i religii. Na razie resort edukacji nie przewiduje na ten cel specjalnych pieniędzy.
Gmina pokryje koszty pensji katechety, który poprowadzi lekcję dla jednego ucznia. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2014 r.

Dotąd tylko w grupie