Na raporcie się nie skończy. Prezes Najwyższej Izby Kontroli zapowiada, że będzie chciał zainteresować resort edukacji i samorządy sprawą rosnącej liczby zwolnień z wf-u.

Raport NIK wykazał, że prawie co trzeci licealista nie uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego. Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski mówił na antenie radiowej Jedynki, że absencja rośnie lawinowo. W latach 2012-13 w przebadanych przez NIK szkołach podstawowych nie ćwiczy około 15 procent uczniów. W gimnazjach i liceach ten odsetek sięga nawet 30 procent. W 2009 roku wskaźnik niećwiczących wynosił odpowiednio w podstawówkach 10, w gimnazjach 13, a w liceach - 17 procent.

Krzysztof Kwiatkowski przekonywał, że do aktywności fizycznej dzieci mogą być zachęcone przez odpowiednie działania resortu edukacji oraz samorządów. Sprawują one nadzór nad szkołami i dlatego powinny bardziej zainteresować się problemem zwolnień z WF-u - zaznaczył prezes NIK.

Z badań Izby wynika również, że nie poprawia się poziom zajęć wychowania fizycznego. Niemal 30 procent uczniów wskazuje, że nauczyciele nadmiernie preferują gry zespołowe oraz ćwiczenia gimnastyczne (20 proc.). Z kolei inne formy zajęć - na przykład taniec, aerobik czy pływanie - stanowią zaledwie margines wszystkich prowadzonych zajęć.