W najbliższych siedmiu latach Unia Europejska przeznaczy na badania naukowe i innowacje ponad 70 miliardów Euro. Na taką kwotę opiewa przyjęty przez Parlament Europejski ramowy program Horyzont 2000.

Jest to największy na świecie program wspierający badania i rozwój. Horyzont 2020 jest wielkim wyzwaniem dla innowacyjnych projektów uczelni, przemysłu oraz szansą dla tysięcy naukowców na finansowanie u badań powiązanych z gospodarką.

Największą pomoc na badania uzyskają instytuty i zakłady, które będą prowadziły badania wraz z partnerami z innych państw Unii. Zaletą programu jest duża elastyczność i uproszczenie formalności w jego pozyskaniu.

"Polska zajmuje 23 miejsce w wprowadzaniu innowacyjności, co nie może zadowalać" - powiedział europoseł Jerzy Buzek, który koordynował prace nad tworzeniem programu. Jego zdaniem, instytucje naukowe powinny decydować się na takie badania, które zamawia przemysł i których wyniki będą wdrażane. Jest to szansa na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

W programie przewidziano między innymi fundusze na dalszy rozwój i finansowanie technologii wychwytywania i magazynowania CO2, na czym Polsce szczególnie zależy.