Zmienią się warunki wygaszania kontraktów uczelni ze studentami. Zyskają osoby, od których firmy windykacyjne domagają się należności.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce, aby po upływie trzech lat przedawniały się roszczenia wynikające z kontraktu o warunkach odpłatności za studia.

Termin ważności