Będzie ogólnopolski system antyplagiatowy, obowiązkowy dla wszystkich uczelni - zapowiada minister nauki Barbara Kudrycka. W radiowej Jedynce wyjaśniła, że promotorzy będą mogli sprawdzić w systemie informatycznym prace, co do których samodzielności i oryginalności mają wątpliwości.

Potem, biorąc pod uwagę dane z systemu, promotor sam oceni, czy rzeczywiście praca jest plagiatem - dodała minister nauki.

Resort opracowuje projekt ustawy prawo o uczelniach wyższych. Zgodnie z nim, dyplom będzie można uzyskać w krótszym czasie. Jeśli student uzyskał wcześniej określoną wiedzę i umiejętności, będzie mógł skorzystać z indywidualnego trybu studiów. Barbara Kudrycka mówiła, że to umożliwia ukończenie studiów dużo wcześniej, niż obecnie. Minister nauki zwróciła uwagę, że daje to szanse osobom, które od razu po maturze podjęły pracę, a po kilku latach chcą rozpocząć studia, a także tym, które już ukończyły jakiś kierunek, ale chcą podnieść swoje kwalifikacje, na przykład osób z grupy "50+".