W 2015 roku nie będzie matury z religii. Ministerstwo Edukacji Narodowej podtrzymało swoje wcześniejsze stanowisko, tłumacząc je niezależnością państwa i Kościoła katolickiego w Polsce.

Po spotkaniu z przedstawicielami Episkopatu MEN przypomniał, że program nauczania religii ustalają związki wyznaniowe, natomiast za matury odpowiada ministerstwo. Dodatkowo nauczyciele tego przedmiotu, w zakresie wychowania religijnego, podlegają tylko przepisom i zarządzeniom Kościoła.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało także, że od 2015 egzamin dojrzałości z przedmiotów dodatkowych będzie przeprowadzany tylko z tych przedmiotów, dla których w szkole ponadgimnazjalnej została określona podstawa programowa w zakresie rozszerzonym. Wśród nich nie ma religii.