Pomyłka w zadaniu maturalnym z Informatyki. Abiturienci zdający dziś maturę z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie mogli rozwiązać drugiego zadania w pierwszej części testu.

Maturzyści, którzy zdawali dziś egzamin z informatyki na poziomie rozszerzonym, nie utracą punktów za zadanie, którego nie rozwiązali ze względu na tkwiący w nim błąd.
Mariola Konopka, wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powiedziała IAR, że błąd w zadaniu drugim powstał na etapie formatowania i przygotowywania do druku arkusza egzaminacyjnego.
Zadanie zostało unieważnione. Dyrektor Konopka zapewniła, że każdy ze zdających będzie miał doliczone do egzaminu punkty, które mógł otrzymać za dobrze rozwiązane zadanie.
Centralna Komisja Egzaminacyjna tłumaczy swoją pomyłkę natłokiem pracy i przeprasza uczniów za dodatkowy stres. Egzamin dojrzałości informatyki zdawało dziś ponad 4 i pół tysiąca maturzystów.