Publikujemy odpowiedzi do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym. Rozwiązania testów i przykładowe odpowiedzi przygotowały Beata Olczyk i Kamila Domińska - ekspertki z Akademickiego Ośrodka Kształcenia".
pdf icon Matura 2013. Arkusz: biologia, poziom podstawowy
pobierz plik
EGZAMIN MATURALNY
Z BIOLOGII
MAJ 2013
POZIOM PODSTAWOWY
Zadanie 1
a)
Proponowana odpowiedź:
W mitochondriach zachodzi proces oddychania wewnątrzkomórkowego, w wyniku którego powstaje energia w postaci ATP.
b)
Proponowana odpowiedź:
Liczba mitochondriów w komórce zależy od zapotrzebowania komórki na energię.
c)
Proponowana odpowiedź:
Brak mitochondriów w erytrocytach zmniejsza nakład tlenu na własny matabolizm.
Zadanie 2
Proponowana odpowiedź: A
Jest to nabłonek jednowarstwowy płaski, który warunkuje najkrótszą drogę dyfuzji gazów oddechowych między pęcherzykiem a krwią.
Zadanie 3
Poprawna odpowiedź: macica, pęcherz moczowy, żołądek
Zadanie 4
a)
Poprawna odpowiedź:
piersiowy 2
guziczny 5
szyjny 1
krzyżowy 4
lędźwiowy 3
b)
Proponowana odpowiedzi:
1. Warunkuje utrzymanie pionowej postawy ciała
2. Chroni rdzeń kregowy przed urazami mechanicznymiZadanie 5
a)
Poprawna odpowiedź: półruchome
b)
Poprawna odpowiedź: kości łonowe
Zadanie 6
Poprawna odpowiedź:
1. erytrocyty
2. trombocyty
3.leukocyty
Zadanie 7
a)
Poprawne odpowiedzi:
Przedsionki serca: R
Komory serca: S
b)
Poprawne odpowiedzi:
Zastawki przedsionkowo-komorowe: Z
Zastawki półksiężycowate: O
c)
Poprawna odpowiedź: aorta
Zadanie 8
Proponowana odpowiedź:
Umieszczenie w tętnicy stentu zwiększa średnicę naczynia wieńcowego co warunkuje prawidłowy odżywienie i natlenienie komórek mięśnia sercowego.

Zadanie 9
Poprawna odpowiedź:

opis do pionowej skali wykresu "Utrata ciepła w %"

Zadanie 10
Proponowane odpowiedzi:
1. temperatura
2. siła wiatru
Zadanie 11
Proponowana odpowiedź:
Zwiększenie krwi przepływającej w naczyniach krwionośnych w jednostce czasu zwiększa utratę ciepła przez skórę, dzięki czemu zostaje obniżona temperatura ciała podczas wysiłku fizycznego.
Zadanie 12
Poprawna odpowiedź:
Wzrost stężenia dwutlenku węgla we krwi prowadzi do obniżenia pH krwi, co powoduje pobudzenie ośrodka oddechowego zlokalizowanego w rdzeniu przedłużonym. W efekcie zwiększa się czestotliwość i głębokość oddechów.
a)
Poprawna odpowiedź:
tętnica wątrobowa: B
żyła wrotna: C
żyła wątrobowa: A
b)
Proponowana odpowiedź:
W naczyniu B ponieważ tętnica wątrobowa jest częscią obiegu dużego i niesie krew natlenowaną do wątroby.
Zadanie 14
Proponowana odpowiedź:
1. Aktywuje enzymy trawienne (pepsynogen do pepsyny)
2. Wykazuje działanie bakteriobójcze
Zadanie 15
Proponowana odpowiedź:
bezpośrednią przyczyną choroby refluksowej jest niskie pH i enzymy zawarte w soku żołądkowym, które powodują podrażnienie i uszkodzenie śluzówki przełyku
pośrednią przyczyną choroby refluksowej jest dwutlenek węgla zbierający się w żołądku, który powoduje nadmierne rozciąganie i cofanie się kwaśnej zawartości do przełyku.
Zadanie 16
Proponowana odpowiedź:
1. Warzywa i owoce są źródłem błonnika wspomagajacego perystaltykę przewodu pokarmowego.
2. Warzywa i owoce są źródłem wielu witamin i soli mineralnych, które regulują procesy zachodzące w organizmie.

Zadanie 17
Poprawna odpowiedź: A i D

Zadanie 18
a)
Poprawna odpowiedź:
insulina- wzrost stężenia
glukagon- spadek stężenia
b)
Poprawna odpowiedź: trzustka
Zadanie 19
Proponowana odpowiedź:
Metoda ta zapobiega odrzuceniu przeszczepu przy jednoczesnym zachowaniu odporności organizmu na infekcje i zakażenia.

Zadanie 20
Poprawna odpowiedź: D
Zadanie 21
Poprawna odpowiedź: B
Zadanie 22
a)
Poprawna odpowiedź: GUUACUCUC
b)
Poprawna odpowiedź: 3
Zadanie 23
Poprawne odpowiedzi:
A. P
B. F
C. F
Zadanie 24
a)
Poprawna odpowiedź: 5, 3, 4, 1, 2, 6
b)
Proponowana odpowiedź: A
Owca rasy fińskiej jest dawcą jadra komórkowego, w którym znajduje się materiał genetyczny klonowanej owcy.
Zadanie 25
Proponowana odpowiedź:
Płeć bliźniąt różnojajowych zależy od chromosomu płci niesionego przez plemnik.

Zadanie 26
a)
Poprawna odpowiedź:
Genotyp kobiety: dd
Genotyp mężczyzny: Dd
b)
Poprawna odpowiedź:
♂\♀ d d
D Dd Dd
d dd dd
Prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z grupą krwi Rh+ 50%.
Zadanie 27
Poprawna odpowiedź:
Nazwy zależności międzygatunkowych, które występują pomiędzy
larwami muchówek a nosorożcem: pasożytnictwo
nosorożcem a bąkojadem czerwonodziobym: protokooperacja
Zadanie 28
a)
Poprawna odpowiedź: III, I, II
b)
Poprawna odpowiedź:
Człowiek wyprostowany (Homo erectus): C
Człowiek rozumny (Homo sapiens): D
Człowiek zręczny (Homo habilis): A
Zadanie 29
Proponowana odpowiedź:
Argument „za”
Elektrownie atomowe dostarczaja duże ilości energii oszczedzając zasoby energii nieodnawialnej.
Argument „przeciw”
Skutki uszkodzenia elektrowni jądrowej mogą okazać się katastrofalne dla środowiska naturalnego.