Uczniowie napisali maturę z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Oto arkusze egzaminacyjne z tego przedmiotu.

Na egzamin maturalny z języka rosyjskiego zdecydowało się 14 tys.uczniów. Rosyjski plasuje się na trzecim miejscu wśród najchętniej wybieranych języków obcych przez maturzystów.