Premier Donald Tusk podkreślił, że 50 mln euro to dodatkowy środki, oprócz już zapowiedzianych 200 mln zł przeznaczonych m.in. na program dodatkowych godzin za 1 zł. Donald Tusk stwierdził, że przesunięcie środków jest przykładem dobrego wykorzystania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wsparciem tej "pozytywnej dziecięcej rewolucji", do której oprócz zmian w przedszkolach zaliczył wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Pytany o łączną kwotę przeznaczoną na program przedszkolny premier stwierdził, że w 2013 roku będzie to około 700 mln zł.

To nie koniec przesunięć środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 50 mln euro trafi również na wsparcie programów aktywizacyjnych dla osób przed trzydziestym i po pięćdziesiątym roku życia. Pieniądze mają wspomóc samozatrudnienie oraz doskonalenie zawodowe w tych grupach wiekowych. Kolejne 18 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie młodych niepełnosprawnych osób, 7 milionów na wsparcie dla osób tracących pracę.