W tym roku nie będzie żadnych zmian proceduralnych, inne będą tylko pytania. Trzydniowy maraton rozpocznie się testami z historii i wiedzy o społeczeństwie. W kolejnych dniach gimnazjaliści napiszą testy z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz z języków obcych.

Do testów zasiądzie 396 tysięcy uczniów. Marcin Smolik z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przypomina, że najpierw czekają ich zadania humanistyczne. O 9.00 zmierzą się z godzinnym testem z historii i wiedzy o społeczeństwie. Po krótkiej przerwie, o 11.00 zaczną pisać egzamin z języka polskiego. W kolejnych dniach gimnazjalistów czekają egzaminy z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz z języków obcych.

Smolik przypomina, że wyniki egzaminu gimnazjalnego będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Nie będzie to jednak jedyne kryterium. W szkole ponadgimnazjalnej będą też patrzyć na oceny na świadectwie, a także na inne osiągnięcia na przykład sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.
Wyniki egzaminów uczniowie poznają w czerwcu.