Wójt nie może zmuszać dyrektora szkoły lub przedszkola, aby ten zobowiązał pracowników do obecności na terenie placówki przez 40 godzin tygodniowo. Zdaniem PIP takie rozwiązanie narusza przepisy Karty nauczyciela i powoduje godziny nadliczbowe.
Na początku roku wójt gminy Skarbimierz (woj. opolskie) musiał wypłacić 10 nauczycielom przedszkoli ponad 118 tys. zł tytułem wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe w okresie od września do grudnia 2011 r. To efekt kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), która uznała, że nie można zobowiązywać ich do przebywania w przedszkolu przez 40 godzin tygodniowo.
Zdaniem PIP w takiej sytuacji można uznać, że czas pracy jest zorganizowany w sposób sprzeczny z art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Zgodnie z nim tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przy pełnym etacie wynosi 22 godz. dla nauczycieli przedszkoli pracujących z dziećmi 6-letnimi oraz 25 godzin dla tych opiekujących się starszymi wychowankami.