Kolejne uczelnie w Polsce włączają się do programu antyplagiatowego plagiat pl. Sprawdza on czy cała praca lub wykorzystane w niej fragmenty tekstów nie są skopiowane przez studenta.

W ostatnim czasie taki system wdrożyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Program działa już w Instytucie Technicznym. Chodzi przede wszystkim o podniesienie jakości naszego kształcenia, mówi Tomasz Zacłona, wykładowca i rzecznik prasowy sądeckiej PWSZ.

Program działa w oparciu o źródła internetowe i bazy uczelni, które weszły do systemu. Jest on dużym ułatwieniem w pracy promotorów, którzy mogą sprawdzić czy nie doszło do naruszeń wartości intelektualnych innych autorów - dodaje Tomasz Zacłona.

Z takiego systemu korzysta już ponad 160 uczelni w Polsce. W ustawie o szkolnictwie wyższym planowany jest zapis zobowiązujący je do sprawdzania oryginalności prac przygotowanych przez jej studentów. Obecnie uczelnie nie mają takiego obowiązku.

Reklama