Jeszcze w czwartek do Sejmu trafi projekt noweli ustawy o systemie oświaty autorstwa Ruchu Palikota przewidujący, że koszty lekcji religii pokrywaliby zainteresowani rodzice, pełnoletni uczniowie lub kościoły i związki wyznaniowe.

Projekt z pakietu "Świeckie państwo" przedstawili na konferencji prasowej w Sejmie posłowie Ruchu - Roman Kotliński oraz Armand Ryfiński.

Kotliński powiedział, że propozycja zakazuje finansowania nauczania religii w szkołach publicznych z pieniędzy państwowych lub samorządowych. Ryfiński przekonywał, że nie ma powodów, by finansować "określone treści związane z jedną religią w szkołach z pieniędzy podatników".

Projekt zakłada m.in., że "koszty organizacji zajęć z religii pokrywają zainteresowani rodzice lub pełnoletni uczniowie lub kościoły i związki wyznaniowe", a "umowy o pracę z nauczycielami religii zawierają odpowiednie osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych".

Reklama

Posłowie RP uważają, że finansowanie religii z budżetu państwa jest niezgodne m.in. z konstytucją, a konkretnie - z jej art. 25 mówiącym, że "władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym".

Kotliński zwrócił uwagę, że Konkordat - umowa Stolicą Apostolską a Polską - mówi tylko o organizowaniu zajęć z religii w szkołach publicznych, nie ma natomiast w nim mowy o finansowaniu takich lekcji. "Wspomnieć należy, że na finansowanie religii, ponad 20 tys. księży i katechetów, wydajemy z budżetu ponad 1,3 mld zł rocznie" - dodał.

"Ani nie jesteśmy bardziej umoralnionym społeczeństwem przez tak szeroko propagowaną religię katolicką, (...) ta wiedza, którą wynoszą absolwenci, sprowadza się tylko do podstawowych modlitw, ewentualnie uczniowie dowiadują się na lekcjach religii, że świat powstał w 6 dni, a później na lekcji biologii dowiadują się, że powstał podczas setek milionów lat, więc dysonans dochodzi do tego" - stwierdził Kotliński.

Projekt ma zostać złożony w Sejmie jeszcze w czwartek. Politycy Ruchu zapowiadają też kolejne projekty z pakietu "Świeckie państwo".