Krajowa Rama Kwalifikacji pozwoli wiarygodnie oceniać i porównywać kwalifikacje pracowników i kandydatów do pracy - uważa minister edukacji Krystyna Szumilas. W czwartek odbyła się w Warszawie konferencjia "Ramy kwalifikacji jako narządzie polityki publicznej dla uczenia się przez całe życie".

Szumilas przypomniała, że nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach zostały napisane w taki sposób, że odpowiadają sposobowi opisywania kwalifikacji określonym w Krajowej Ramie Kwalifikacji. "Naszą ogromną troską jest dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy polskiego i europejskiego" - zaznaczyła minister edukacji. Jak mówiła, sposób nauczania wszystkich zawodów został tak zmieniony, że uczniowie zdobywają kolejne umiejętności i kwalifikacje potrzebne do wykonywania konkretnego zawodu.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina ocenił, że "powszechność i dostępność ramy kwalifikacji będzie sprzyjać rozwojowi kształcenia ustawicznego w Polsce". Przypomniał, że obecnie Polacy po skończeniu nauki formalnej rzadko podejmują dalszą naukę, rzadko uczestniczą w kursach, szkoleniach; także pracodawcy, niepewni efektów kursów i szkoleń, rzadko kierują na nie pracowników.

Krajowe Ramy Kwalifikacji to hierarchiczny opis kwalifikacji zdobytych na różnych poziomach edukacji, umożliwiają potwierdzenie wiedzy i umiejętności obywateli. Powstanie ram w całej Unii Europejskiej ma ułatwić im szukanie pracy na europejskim rynku, zwiększać możliwości znalezienia zajęcia zgodnego z ich kompetencjami i ambicjami.

Krajowe Ramy Kwalifikacji określają efekty uczenia się, a więc to, co posiadacz danego świadectwa czy dyplomu wie, rozumie i potrafi zrobić. Każdy ze zdobytych dyplomów ukończenia kursów lub szkół będzie oznaczany poziomem kwalifikacji. Poziom będzie informował o stopniu skomplikowania i zaawansowania wiedzy i umiejętności danej osoby. Jeśli pierwszy poziom to odpowiednik szkoły podstawowej, to ósmy jest odpowiednikiem doktoratu.

Tworzenie ram kwalifikacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej jest realizacją zalecenia w sprawie Europejskich Ram Kwalifikacji dla Uczenia się Przez Całe Życie, uchwalonego w 2008 r. przez Parlament Europejski i Radę Europy; wynika również z przyjętej strategii rozwoju UE oraz procesu bolońskiego i kopenhaskiego.

Ramy Kwalifikacji w poszczególnych krajach UE muszą odnosić się do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, co ma ułatwiać porównywanie kwalifikacji. Przykładowo, jeśli polski informatyk wyjedzie do pracy do Niemiec, Holandii czy na Węgry, zasady oceny jego kwalifikacji muszą być takie same.

Prace nad projektem systemu kwalifikacji i Krajową Ramą Kwalifikacji są częścią procesu, jaki objął wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz europejskiego obszaru gospodarczego. W niektórych krajach (Francja, Irlandia, Szkocja) ramy już istnieją, w innych dopiero są tworzone lub - tak jak w Polsce - projektowane.

Warszawska konferencja zorganizowana została przez Instytut Badań Edukacyjnych i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.