Liczba miejsc na uczelniach wojskowych dla przyszłych żołnierzy została dostosowana do aktualnych potrzeb armii.
Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie z 17 września 2012 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1075). Zgodnie z nim łącznie we wszystkich szkołach wojskowych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych przygotowano 480 miejsc.
Najwięcej, bo 240 indeksów będzie czekać na takie osoby w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu zarezerwowano miejsca dla 158 osób.
Reklama
W Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie zostaną przyjęte 62 osoby, a w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – 20 osób. Dla porównania w ubiegłym roku łączny limit przyjęć na takie uczelnie wynosił 402 miejsca.
Określnie limitu przyjęć na uczelnie wojskowe wynika z art. 8 ust. 10 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.).
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 12 października 2012 r.