Liczba miejsc na uczelniach wojskowych dla przyszłych żołnierzy została dostosowana do aktualnych potrzeb armii.
Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie z 17 września 2012 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1075). Zgodnie z nim łącznie we wszystkich szkołach wojskowych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych przygotowano 480 miejsc.
Najwięcej, bo 240 indeksów będzie czekać na takie osoby w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu zarezerwowano miejsca dla 158 osób.