W unijnych konkursach dla firm podnoszących kwalifikacje pracowników padają rekordy. Chętnych na organizację szkoleń jest kilkunastokrotnie więcej niż dotacji.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) chce przesunąć środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) tak, aby trafiły one tam, gdzie jest na nie największe zapotrzebowanie. Skorzystają na tym osoby bezrobotne oraz pracownicy firm, którzy za darmo chcą podnosić swoje kwalifikacje.

Zostało co czwarte euro