Kontrolerzy szkoleń dotowanych przez UE nadużyli uprawnień, pytając o wynagrodzenia pracowników w innych unijnych projektach.
Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ma obowiązek kontrolowania kontraktowanych przez siebie unijnych projektów szkoleniowych. Nie przeprowadza ich jednak samodzielnie, lecz zleca to zewnętrznym podmiotom. W 2012 roku podpisała umowę z konsorcjum firm, na czele z Global Erisson Consulting. Wykonawca podczas kontroli realizowanych w marcu wymagał od przedsiębiorców, którzy pozyskali dotacje ze środków UE, wypełnienia kilku zestawień. Jedno z nich dotyczy personelu zaangażowanego w realizację kontrolowanego projektu. Oprócz standardowych pytań o stanowiska pracy, formy i okresy zatrudnienia pracowników, w formularzu pojawiła się tabela dotycząca ich wynagrodzeń uzyskiwanych we wszystkich innych unijnych projektach.
Zatrudnienie w więcej niż jednym jest normą w przypadku specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem i rozliczaniem unijnych dotacji. Jednak pytanie jednego przedsiębiorcy, który pozyskał unijne środki, o to, ile jego pracownicy zarabiają w innych projektach, firmy uznały za absurdalne.
– Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego beneficjenci programu Kapitał Ludzki mają obowiązek uzyskiwać od swoich pracowników informacje o ich aktywności we wszystkich innych unijnych projektach. Nie ma jednak podstaw do pytania ich o wynagrodzenia, jakie tam otrzymują. Kontrolujący nie mogą wymuszać takich informacji od kontrolowanych – podkreśla Marek Bobrowczyk, realizator jednego z projektów PO KL.
Sytuacja jest tym bardziej niezręczna, że wiedzę o zarobkach w projektach firm chcieli pozyskać pracownicy innego komercyjnego przedsiębiorcy, tyle że działającego na zlecenie PARP. Dlatego część skontrolowanych podmiotów odmówiła wypełnienia tabeli.
Roman Świetlikowski, prezes Global Erisson Consulting, zapewnia, że firmy, które tak postąpiły, nie poniosły żadnych konsekwencji. PARP przyznaje jednak, że pytanie o wynagrodzenia było w ogóle bezzasadne.
– Przedmiotem kontroli powinno być czasowe zaangażowanie personelu projektu w inne przedsięwzięcia finansowane ze środków UE, nie zaś stawki wynagrodzeń oferowane w innych projektach – podkreśla Rafał Kamiński, zastępca dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych PARP.
Dlatego Agencja zaleciła wykonawcy kontroli usunięcie z zestawienia kolumny dotyczącej wynagrodzeń w innych projektach. Jak zapewnił DGP Roman Świetlikowski, podczas nowych kontroli będą używane już tylko poprawione formularze.