Maksymalnie 85 zł będą wynosić opłaty za rekrutację na większość kierunków studiów w roku akademickim 2012/2013 r.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem ma studia na rok akademicki 2012/2013.
Więcej za rekrutację zapłacą tylko osoby, które zdają na kierunki wymagające przeprowadzenia dodatkowych egzaminów. Maksymalnie 150 zł wyniesie opłata w przypadku, gdy osoba ubiega się o przyjęcie na studia, wymagające przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień artystycznych oraz na architekturę i urbanistykę. Z kolei 100 zł może wynieść najwyższa kwota, jaką za rekrutację zapłacą kandydaci, którzy muszą zaliczyć egzaminy sprawności fizycznej.

85 zł zapłaci za rekrutację większość kandydatów na studia

W porównaniu z obecnym rokiem akademickim wszystkie wymienione kwoty nie ulegną zmianie. Biorąc pod uwagę sytuację materialną polskich rodzin oraz inflację, resort nauki i szkolnictwa wyższego zdecydował zachować maksymalną wysokość opłat na poziomie z roku akademickiego 2011/2012.
Ostateczne kwoty, jakie trzeba będzie zapłacić za rekrutację na dane kierunki, ustalą samodzielnie uczelnie. Te proponowane w rozporządzeniu stanowią jedynie górną, nieprzekraczalną granicę opłat. Jeżeli są one wyższe od realnych kosztów postępowania rekrutacyjnego, rektor szkoły wyższej powinien ustalić opłatę na poziomie odpowiadającym przewidywanym wydatkom.