Maksymalnie 85 zł będą wynosić opłaty za rekrutację na większość kierunków studiów w roku akademickim 2012/2013 r.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem ma studia na rok akademicki 2012/2013.
Więcej za rekrutację zapłacą tylko osoby, które zdają na kierunki wymagające przeprowadzenia dodatkowych egzaminów. Maksymalnie 150 zł wyniesie opłata w przypadku, gdy osoba ubiega się o przyjęcie na studia, wymagające przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień artystycznych oraz na architekturę i urbanistykę. Z kolei 100 zł może wynieść najwyższa kwota, jaką za rekrutację zapłacą kandydaci, którzy muszą zaliczyć egzaminy sprawności fizycznej.