Uczelnie rywalizują o unijne dotacje na uruchomienie kierunku zamawianego. To ostatni taki konkurs do 2013 roku.
Od października szkoły wyższe rozpoczną kształcenie na dwóch nowych specjalistycznych kierunkach zamawianych. Na zamówienie państwa będą kształcić technologów chemii oraz inżynierów o specjalności chemicznej i procesowej.
Nadal takie studia będą też oferowane na dotychczasowych 14 kierunkach ścisłych kluczowych dla gospodarki (m.in. informatyce, matematyce, budownictwie czy ochronie środowiska). Uczelnie mogą się już ubiegać o dotacje na ich utworzenie od października br. Rywalizacja jest ostra, bo to ostatni taki konkurs do 2013 roku, a do podziału jest tylko 200 mln zł. Te szkoły wyższe, których projekty zostaną ocenione najwyżej, będą mogły oferować najlepszym studentom unijne stypendia motywacyjne w wysokości do 1 tys. zł miesięcznie. Za unijne pieniądze zorganizują także zajęcia wyrównawcze z przedmiotów kierunkowych dla studentów pierwszego roku oraz staże u potencjalnych pracodawców.
– Nowością w konkursie jest wymóg zapewnienia studentom szkoleń. Na kierunkach zamawianych związanych z ochroną środowiska muszą one dotyczyć ekonomii i prowadzenia małej firmy, a na kierunkach inżynieryjnych powinny to być szkolenia z ekologii – mówi Monika Korbiel, zastępca kierownika działu programów międzynarodowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Wszystkie projekty, które w wyniku rozstrzygnięcia konkursu otrzymają dofinansowanie, muszą być zakończone i rozliczone do końca grudnia 2015 roku. To oznacza, że szkoły wyższe, które uruchomią jako kierunek zamawiany studia inżynierskie, muszą się liczyć z tym, że w ostatnim semestrze po 1 stycznia 2016 roku nie otrzymają już unijnego wsparcia. Studia inżynierskie muszą bowiem trwać co najmniej 7 semestrów.
– My zakładamy, że przez dwa miesiące do końca siódmego semestru studenci nie będą już otrzymywać stypendium. Natomiast wszystkie staże u pracodawców oraz dodatkowe zajęcia opłacane z funduszy unijnych zrealizujemy przed końcem 2015 roku, tak abyśmy nie musieli dokładać własnych pieniędzy – mówi Piotr Wieczorek, kierownik projektu studiów zamawianych w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wnioski można składać w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju do 13 kwietnia.