Od października szkoły wyższe rozpoczną kształcenie na dwóch nowych specjalistycznych kierunkach zamawianych. Na zamówienie państwa będą kształcić technologów chemii oraz inżynierów o specjalności chemicznej i procesowej.

Nadal takie studia będą też oferowane na dotychczasowych 14 kierunkach ścisłych kluczowych dla gospodarki (m.in. informatyce, matematyce, budownictwie czy ochronie środowiska). Uczelnie mogą się już ubiegać o dotacje na ich utworzenie od października br. Rywalizacja jest ostra, bo to ostatni taki konkurs do 2013 roku, a do podziału jest tylko 200 mln zł. Te szkoły wyższe, których projekty zostaną ocenione najwyżej, będą mogły oferować najlepszym studentom unijne stypendia motywacyjne w wysokości do 1 tys. zł miesięcznie. Za unijne pieniądze zorganizują także zajęcia wyrównawcze z przedmiotów kierunkowych dla studentów pierwszego roku oraz staże u potencjalnych pracodawców.

– Nowością w konkursie jest wymóg zapewnienia studentom szkoleń. Na kierunkach zamawianych związanych z ochroną środowiska muszą one dotyczyć ekonomii i prowadzenia małej firmy, a na kierunkach inżynieryjnych powinny to być szkolenia z ekologii – mówi Monika Korbiel, zastępca kierownika działu programów międzynarodowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wszystkie projekty, które w wyniku rozstrzygnięcia konkursu otrzymają dofinansowanie, muszą być zakończone i rozliczone do końca grudnia 2015 roku. To oznacza, że szkoły wyższe, które uruchomią jako kierunek zamawiany studia inżynierskie, muszą się liczyć z tym, że w ostatnim semestrze po 1 stycznia 2016 roku nie otrzymają już unijnego wsparcia. Studia inżynierskie muszą bowiem trwać co najmniej 7 semestrów.

– My zakładamy, że przez dwa miesiące do końca siódmego semestru studenci nie będą już otrzymywać stypendium. Natomiast wszystkie staże u pracodawców oraz dodatkowe zajęcia opłacane z funduszy unijnych zrealizujemy przed końcem 2015 roku, tak abyśmy nie musieli dokładać własnych pieniędzy – mówi Piotr Wieczorek, kierownik projektu studiów zamawianych w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wnioski można składać w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju do 13 kwietnia.