Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. nr 89, poz. 730). Projekt już po raz drugi trafił do konsultacji społecznych.

Ostatnia wersja przepisów przewiduje, że wydawnictwa, które zamierzają ubiegać się o dopuszczenie do sprzedaży nowych podręczników, nie zostaną zobowiązane do przygotowania – poza formą papierową – także ich e-odpowiednika. Będą mogły to zrobić, ale dobrowolnie.

Nauczyciele z różnych powodów zmieniają książki uczniom nawet co roku

Jeśli jednak zdecydują się na dołączenie do papierowego podręcznika także wersji elektronicznej, muszą spełnić dodatkowe warunki. Przede wszystkim musi być ona przejrzysta i łatwa do obsługi dla każdego ucznia. Co więcej, powinna zawierać nawigację, opcję wyszukiwania i opis instalacji. Resort edukacji chce także, aby zagwarantowano możliwość drukowania poszczególnych części e-podręcznika.

Dodatkowo dołączenie do dopuszczonej wcześniej książki elektronicznego odpowiednika będzie wiązało się z opłatą w wysokości 3 tys. zł.

– To kolejny argument dla wydawców, aby nie tworzyć e-podręczników – mówi Aleksander Komaniecki, prezes Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła.

Nowe przepisy nakładają też na wydawców obowiązek dbania o bardziej przejrzystą szatę graficzną książek. Zdaniem MEN rzeczoznawcy, którzy opiniują projekty, często wskazywali, że rysunki lub tabele są nieczytelne. Tak więc do katalogu warunków, jakie musi spełnić podręcznik, aby był dopuszczony do użytku, dodano wymóg przejrzystości szaty graficznej.

Zmiany mogą być też wprowadzane do podręczników nauczania wczesnoszkolnego. Powinny się w nich znaleźć materiały dotyczące edukacji polonistycznej, społecznej, przyrodniczej i matematycznej. Z kolei treści dotyczące muzyki, plastyki, zajęć technicznych czy też komputerowych nie muszą być zawierane w podręczniku.

Etap legislacyjny

Konsultacje społeczne