Nauczyciel, który źle wykonuje swój zawód, może stanąć przed komisją dyscyplinarną. Te działają przy wojewodach. Część kuratorów przeprowadza właśnie nabór na nową kadencje dla jej członków. Na przykład w Małopolsce chętni mogą się zgłaszać do 20 kwietnia 2012 r.

Kadencja komisji dyscyplinarnej trwa cztery lata. Składa się ona głównie z nauczycieli. W ciągu roku rozpatruje średnio 50 – 70 spraw skierowanych przeciw pedagogom. Komisja może ich ukarać naganą, upomnieniem, ale także zakazem wykonywania zawodu.

– Ta ostatnia jest stosowana w skrajnych przypadkach naruszenia dyscypliny zawodowej – np. gdy pedagog ciężko okaleczy innego pracownika szkoły lub ucznia – wyjaśnia Janusz Szklarczyk, rzecznik dyscyplinarny w małopolskim kuratorium oświaty.

Dyrektorzy szkół narzekają na procedurę dyscyplinarną. Jeśli mają zastrzeżenie do nauczyciela, to muszą wystąpić z wnioskiem do rzecznika dyscypliny. A ten może sprawę umorzyć bez odwołania.

– Znam przypadek, gdy rzecznik umorzył postępowanie, mimo że dyrektor miał dowody, iż nauczyciel nie realizuje treści podstawy programowej – mówi Tomasz Malicki, dyrektor I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie.

Tłumaczy, że postępowania dyscyplinarne toczą się nawet kilkanaście miesięcy, a większość rozstrzygnięć jest na korzyść nauczycieli. Co więcej, nawet gdy pedagog zostałby ukarany naganą za niewłaściwą realizację zajęć, to wciąż będzie pracował w szkole. W takiej sytuacji może być pozbawiony tylko dodatku motywacyjnego. Ponadto nauczyciel od rozstrzygnięcia komisji dyscyplinarnej może się odwołać do komisji działającej przy resorcie edukacji.

– Nawet gdy są wyraźne dowody, że pedagog słabo pracuje, dyrektor szkoły nie może go zwolnić, bo chroni go procedura odwoławcza – potwierdza Marek Pleśniar, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Członków komisji powołuje się spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, którzy są zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych. Ponadto kandydat powinien cieszyć się nieskazitelną opinią.