Ponad 1500 opinii nadesłano do MEN w ramach konsultacji publicznych projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki wprowadzający możliwość dofinansowania do 500 zł zakupu przez nauczycieli sprzętu do nauki zdalnej - poinformował w piątek resort.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Skierowany został we wtorek do konsultacji publicznych. Zakończyły się one w piątek rano.

Wprowadzenie programu wsparcia dla nauczycieli pracujących zdalnie w postaci dofinansowania zakupu sprzętu pomocnego w zdalnej edukacji zapowiedział w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki.

"Otrzymaliśmy ponad 1500 opinii od nauczycieli, dyrektorów szkół i samorządowców w ramach konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu nauki zdalnej" - poinformowała rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

Dodała, że wśród nadesłanych opinii pojawiły się konkretne propozycje poszerzenia katalogu sprzętu, który dodatkowo miałby podlegać refundacji.

"Wiele głosów od nauczycieli dotyczyło możliwości wspólnego rozliczenia kosztów zakupów dokonanych przez nauczycielskie małżeństwa. Ze strony przedstawicieli samorządów otrzymaliśmy z kolei uwagi, aby uprościć sposób przekazywania środków pomiędzy samorządami a niepublicznymi placówkami" - podała rzeczniczka.

Ostrowska poinformowała, że nadesłane opinie są teraz wnikliwie analizowane. "Projekty rozporządzeń będą wkrótce omawiane na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego" - dodała.

"Przewidujemy, że w przyszłym tygodniu rozporządzenia zostaną podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki, a jeszcze w listopadzie rządowe wsparcie przekażemy samorządom" - zapowiedziała.

Zgodnie z projektem dofinansowanie będą mogli otrzymać nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach artystycznych.

Dofinansowanie nie będzie przysługiwać nauczycielom pracującym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych placówkach wychowania przedszkolnego.

Z dofinansowania będą mogły być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania: komputera stacjonarnego, monitora, komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym, kamery internetowej lub wizualizera, statywu, mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki), drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego, myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, pamięci masowej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej, oprogramowania komputerowego lub smartfona.

Z dofinansowania będzie mógł być również pokryty w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do internetu i sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

Aby je uzyskać, nauczyciel będzie musiał do 7 grudnia 2020 r. złożyć wniosek do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony. Nauczyciel pracujący w więcej niż jednym miejscu ma złożyć wniosek dyrektora tej jednostki, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze godzin. Do wniosku trzeba dołączyć kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi wystawionego imiennie na nauczyciela.

Dofinansowanie będzie jednorazowe. Ma przysługiwać na sprzęt, oprogramowanie lub usługi kupione w okresie od 1 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r. Wysokość kwoty dofinansowania wynikać będzie z dowodu zakupu, przy czym nie może przekraczać 500 zł. Ma być wypłacona nauczycielowi do 31 grudnia 2020 r.