W związku z pandemią ZNP oczekuje od przyszłego ministra edukacji i nauki rozwiązania palących problemów takich, jak: zwiększeniem nakładów na oświatę i naukę, podniesienie płac, zapewnieniem bezpieczeństwa w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych i na uczelniach.

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego resorty edukacji narodowej oraz nauki i szkolnictwa wyższego mają zostać połączone, a na czele nowego ministerstwa ma stanąć poseł PiS Przemysław Czarnek.

W związku z tą zapowiedzią Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przyjął w poniedziałek stanowisko w sprawie przyszłego ministra edukacji i nauki.

"Związek Nauczycielstwa Polskiego z niepokojem przyjmuje zapowiedź nominacji posła Przemysława Czarnka (PiS) na ministra edukacji i nauki z uwagi na jego dotychczasowe wypowiedzi. Uważamy, że wypowiedzi podważające prawa człowieka i godzące w ludzką godność nie powinny mieć miejsca w przestrzeni publicznej, a już na pewno nie powinny być głoszone przez urzędnika i kandydata na ministra odpowiedzialnego za kształcenie uczniów i studentów" – czytamy w stanowisku Zarządu Głównego ZNP.

Reklama

"Domagamy się od posła Przemysława Czarnka – absolwenta i profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczelni noszącej imię Jana Pawła II – poszanowania wszystkich ludzi, a także działania zgodnego z nauką patrona tej uczelni" – dodano.

W stanowisku wskazano też, że zrzeszeni w ZNP nauczyciele na każdym stopniu edukacji i nauki oczekują od nowego ministra skupienia się na istotnych obszarach związanych z kształceniem na każdym poziomie. Podkreślono, że edukacja potrzebuje przemyślanych decyzji i działań wolnych od polityki i ideologii.

"Szkoły potrzebują spokoju, ponieważ od czterech lat oświata poddawana jest nieprzemyślanym reformom, dewastującym system (zlikwidowano gimnazja, zmieniono podstawę programową). W wyniku reformy Anny Zalewskiej pojawiły się nowe problemy: chaos, przeładowane programy nauczania, nauka na dwie zmiany, braki kadrowe, pauperyzacja zawodu nauczyciela, zmniejszające się relatywnie nakłady na oświatę i edukację" – napisano.

W związku z tym ZG ZNP oczekuje, że nowy minister edukacji i nauki zajmie się rozwiązywaniem tych palących problemów.

Za takie Związek uznaje: zwiększeniem nakładów na oświatę i naukę, poprawę warunków kształcenia wpływającymi na jakość edukacji, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie płac nauczycieli jako elementu budowania prestiżu zawodowego, zapewnieniem bezpieczeństwa w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz na uczelniach w związku z pandemią oraz prowadzeniem otwartego dialogu społecznego ze wszystkim uczestnikami życia szkolnego i uniwersyteckiego.

We wtorek po południu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbędzie się uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrów rządu Mateusza Morawieckiego, m.in. z wyjątkiem Czarnka, który w poniedziałek poinformował, że ma dodatni wynik testu na obecność SARS-CoV-2 i jest na kwarantannie.