W trakcie prac nad reformą PAN resort zamierza podtrzymać formułę dialogu ze środowiskiem akademickim zastosowaną podczas prac nad Konstytucją dla nauki – zapewnia Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego w odpowiedzi na interpelację poselską.
Katarzyna Osos (KO) zwróciła w niej uwagę, że środowisko Polskiej Akademii Nauk z zaskoczeniem przyjęło propozycje Komitetu Polityki Naukowej (KPN) w tym zakresie. Zakłada ona stworzenie Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie (TMSC), do którego miałyby wejść automatycznie instytuty PAN z kategorią A+ (czyli najwyższą) oraz nieliczne z kategorią A. Te, które nie weszłyby do nowej struktury, miałyby czas na restrukturyzację. Jeśli po jej przeprowadzeniu nadal nie spełniałyby wymogów, powinny być dołączone do uczelni, ale tylko jeśli dana szkoła wyższa wyrazi na to zgodę (pisaliśmy o tym: „Naukowcy z PAN krytykują propozycję reformy akademii” DGP nr 146/2020).
Władzom PAN nie spodobała się nie tylko sama propozycja KPN, lecz także brak konsultacji ze środowiskiem. Poprzedni minister nauki Jarosław Gowin zapewniał bowiem, że reformę przygotuje i przeprowadzi w ścisłej współpracy z jego przedstawicielami.
Wojciech Murdzek gwarantuje, że tak rzeczywiście będzie. Zaznaczył, że reforma PAN pozostaje jednym z priorytetów MNiSW. Natomiast w trakcie prac nad zmianami resort zamierza podtrzymać formułę dialogu ze środowiskiem akademickim. Podkreślił jednocześnie, że KPN jest organem pomocniczym ministra i choć w swoich opiniach jest w pełni autonomiczny, to nie są one wiążące dla resortu.