Od 2021 r. przyznawanie świadczenia na częściowe pokrycie kosztów wyprawki szkolnej będzie odbywać się na podstawie ustawy, a nie rozporządzenia.
Taką zamianę przewiduje projekt ustawy o świadczeniu „Dobry start”, który czeka na przyjęcie przez rząd. Tak jak do tej pory wynoszące 300 zł wsparcie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu wszystkim rodzicom, mającym dzieci w wieku szkolnym, a także opiekunom zastępczym oraz dyrektorom instytucjonalnych form pieczy zastępczej, których podopieczni rozpoczynają we wrześniu naukę. Co do zasady świadczenie jest wypłacane do momentu skończenia przez uczące się dziecko 20 lat lub 24 lat, jeśli ma orzeczenie o niepełnosprawności.
Natomiast w porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia w ustawie znajdą się dwie istotne zmiany. Pierwsza z nich dotyczy terminów składania wniosków. Od przyszłego roku będzie to bowiem możliwe już od 1 lutego online oraz od 1 kwietnia, gdy rodzic będzie chciał złożyć dokumenty w formie papierowej.
W ten sposób dojdzie do ujednolicenia terminów, w których opiekunowie mogą ubiegać się o 300+ oraz 500+. Drugą nowością będzie uwzględnienie w przepisach procedury postępowania przez ośrodek pomocy społecznej w przypadku gdy po złożeniu wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry start” albo po jego przyznaniu, ale jeszcze przed wypłatą pieniędzy, dojdzie do zmiany miejsca zamieszkania. Będzie ona analogiczna jak przy świadczeniu wychowawczym.
Co ważne, rodzice wciąż mogą składać wnioski o przyznanie 300+ na rok szkolny 2020/2021. Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do gmin trafiło 2,87 mln wniosków, z czego 2,15 mln wpłynęło przez internet. Opiekunowie, wybierając tę drogę ubiegania się o świadczenie, najchętniej korzystali z bankowości elektronicznej (1,79 mln wniosków). Liczba przyznanych przez gminy świadczeń przekroczyła zaś 3,47 mln.
– Wzorem poprzednich lat najwięcej wniosków jest składanych w lipcu i sierpniu, a w kolejnych miesiącach ich liczba zdecydowanie spada. W listopadzie, który jest ostatnim miesiącem na ubieganie się o świadczenie „Dobry start”, wpływają zwykle pojedyncze wnioski – mówi Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po Stałym Komitecie Rady Ministrów