Od wielu lat nowoczesne technologie były priorytetem, chociażby na poziomie europejskim. Komisja Europejska cały czas dotuje projekty, aby ucyfrawiać szkoły – tłumaczy Poszytek.

Jest wiele szkół, które przeszły pandemię suchą nogą. Zdalne nauczanie to pewna forma komunikowania się, a wiele szkół, bo aż 12 tys. placówek jeszcze przed pandemią realizowała projekty eTweeningowe, gdzie budowały zasoby cyfrowe – dodał.