Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zaapelowała do GIS o niezwłoczne uruchomienie przy warszawskim sanepidzie specjalnej infolinii dla szkół, by ułatwić ich dyrektorom kontakt ze służbami sanitarnymi w razie wystąpienia zakażenia. Kopię przesłanego do Jarosława Pinkasa listu opublikowała na Facebooku.

Od września podstawowym modelem pracy w szkołach mają być zajęcia stacjonarne. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł podjąć decyzję, że część dzieci lub klas będzie uczęszczać do szkoły w tradycyjnej formie, a część będzie uczyła się na odległość lub - przy większym zagrożeniu - w pełni przejść na kształcenie zdalne.

Kaznowska podkreśliła w liście, że dotychczasowe doświadczenia w czasie nauki zdalnej pokazały, że kontakt dyrektorów placówek oświatowych ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym był utrudniony.

Zwróciła uwagę, że w Warszawie jest prawie 3 tys. publicznych i niepublicznych żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dlatego "w dobie walki z pandemią ważne jest wskazanie konkretnej procedury kontaktu dyrektora placówki oświatowej ze służbami sanitarnymi". Zaapelowała o niezwłoczne uruchomienie przy warszawskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej specjalnej infolinii, czynnej 7 dni w tygodniu, w godzinach 6-22 przeznaczonej dla dyrektorów warszawskich placówek oświatowych oraz żłobków.

"Od sprawnego podejmowania decyzji będzie zależeć zdrowie i bezpieczeństwo ponad 300 tys. osób; pracowników, dzieci, uczniów oraz ich rodzin" - zwróciła uwagę. Zaznaczyła też, że obecna sytuacja pandemii wymaga od wszystkich organów państwa i samorządu pełnej współpracy.

List został wysłany do wiadomości ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego, minister rodziny Marleny Maląg oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy.