"Abyśmy mogli sprostać zobowiązaniom, musimy mieć oparcie w Prezydencie rozumiejącym i szanującym rolę nauki we współczesnym świecie, [...] który nie dzieli ludzi ze względu na ich orientacje seksualne, [...] wspierającego edukację odpowiadającą wyzwaniom współczesnego świata, dla którego szkoły i wyższe uczelnie, akademiki czy biblioteki będą ważniejsze niż bizantyjskie obchody czy faraońskie budowy" - czytamy w apelu, którego inicjatorami są profesorowie Perła Kacman i Łukasz Turski.

Za kilka dni wybierzemy Prezydenta Polski, który z woli większości obywateli ma sobą reprezentować to, co w Rzeczpospolitej było i jest najlepsze. Prezydent reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej i powinien uczestniczyć w wielkim dziele sterowania losem Ziemi. Los ten został ostatnio poważnie zagrożony wydarzeniami o charakterze globalnym. Konsekwencje kryzysu energetycznego i klimatycznego, a szczególnie pandemii, są i będą w Polsce bardzo dotkliwe. Fatalna polityka obecnych władz w dziedzinie energetyki i lekceważenie niezbędnych przemian energetycznych oddaliły nas od programów Unii Europejskiej zmniejszających skutki kryzysów klimatycznych.

Ta sytuacja nakłada na nas, środowiska naukowe i akademickie, nowe i poważne obowiązki. Dotyczy to także nauczycieli, na barkach których spoczywa edukacja naszych dzieci. To oni muszą rozwiązywać związane z pandemią problemy, nakładające się na skutki bezmyślnej reformy szkolnej z 2017 r. Musimy znaleźć rozwiązania oparte na najlepszej wiedzy i przedstawić je w sposób przystępny naszym współobywatelom i demokratycznie wybranym władzom.

Abyśmy mogli sprostać tym zobowiązaniom, musimy mieć oparcie w Prezydencie rozumiejącym i szanującym rolę nauki we współczesnym świecie. Prezydencie, który nie wypowiada opinii sprzecznych ze współczesną wiedzą medyczną czy społeczną. Prezydencie, który nie dzieli ludzi ze względu na ich orientacje seksualne ani nie porównuje ich do siejących śmierć wirusów. Potrzebujemy Prezydenta wspierającego edukację odpowiadającą wyzwaniom współczesnego świata, dla którego szkoły i wyższe uczelnie, akademiki czy biblioteki będą ważniejsze niż bizantyjskie obchody czy faraońskie budowy. Potrzebujemy Prezydenta rozumiejącego naturalne pragnienia naszej młodzieży, która chce poznawać świat i czuć się dobrze zarówno w polskich miastach i wsiach, jak i poza granicami swojej ojczyzny.

My, niżej podpisani, wzywamy zatem do poparcia w wyborach Rafała Trzaskowskiego, którego droga życiowa, dotychczasowa działalność a także przekaz kampanii wyborczej gwarantują spełnienie tych oczekiwań.

Lista sygnatariuszy:

Prof. dr hab. Ewa Bartnik
Prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula
Prof. dr hab. Ryszard Buczko
Prof. dr hab. Marek Cieplak
Prof. dr hab. Marta Cieplak
Prof. dr hab. Julita Czarkowska-Bauch
Prof. dr hab. Magdalena Fikus
Prof. dr hab. Andrzej Friszke
Prof. dr hab. Mariusz Gajda
Dr hab. Izabela Gorczyca
Prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz
Prof.dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
Prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski
Prof. dr hab. Joanna Jurewicz
Prof. dr hab. Perła Kacman
Prof. dr hab. Jacek Karwowski
Prof. dr hab. Jerzy Kijowski
Dr hab. Krystyna Kolwas
Prof. dr hab. Maciej Kolwas
Prof. dr hab. Bogdan Kowalski
Prof. dr. hab Jacek Leociak
Prof. dr hab. Andrzej de Lazari
Mgr Jolanta Lipszyc
Prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński
Prof. dr hab. Marek Napiórkowski
Prof. dr hab. Stanisław Obirek
Prof. dr hab. med. Jan K. Podgórski
Dr hab. Hanka Przybylińska
Prof. dr hab. Shoshana Ronen
Mgr Anna Schmidt-Fic
Dr hab. Tomasz Sowiński
Prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Prof. dr hab. Tadeusz Suski
Prof. dr hab. Witold Trzeciakowski
Prof. dr hab. Łukasz A. Turski
Prof. dr hab. Aleksander Wirpsza (Leszek Szaruga)
Prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur
Prof. dr hab. Hanna Zaremska
Prof. dr hab. Elżbieta Zipper
Prof. dr hab. Wiktor Zipper


Apel podpisało już 800 osób.

Podobny apel wystosowało też środowisko medyczne==>>>>