Zdrowie, obok bezpieczeństwa socjalnego, jest najważniejszym elementem życia człowieka, a zapewnienie właściwej opieki medycznej powinno być najwyższym priorytetem każdego rządu.

Obecny obóz władzy i jego kandydat na prezydenta nie realizują swoich obietnic: potrzeby chorych nie są zaspokajane, a niemal wszystkie wskaźniki opieki medycznej sytuują nasz kraj na końcu listy państw Unii Europejskiej.

Kolejne „tarcze antykryzysowe” pomijały i nadal pomijają potrzeby zdrowotne obywateli i konieczność wsparcia personelu medycznego. W kampanii prezydenckiej obozu rządzącego pojawiły się natomiast budzące konsternację całego świata akcenty, dyskryminujące mniejszości społeczne i kulturowe.

Obywateli naszego kraju dzieli się na lepszych i gorszych, co jeszcze bardziej pogłębia istniejące podziały.

Zapewnienie godnych warunków ochrony zdrowia Polek i Polaków jest wielkim wyzwaniem, które wymaga zjednoczenia wysiłków całego narodu. W pełni identyfikujemy się i wspieramy elementy zawarte w programie wyborczym Rafała Trzaskowskiego: większe nakłady na służbę zdrowia i na szkolenie kadr medycznych, zwiększenie liczby lekarzy i pielęgniarek, wdrożenie szerokich programów profilaktycznych czy rozwój programu e-zdrowie i telemedycyny.

Polsce potrzebny jest prezydent, którego przesłanie skierowane jest do wszystkich obywateli naszego kraju, niezależnie od ich poglądów politycznych czy świadomości społecznej, który łączy, a nie dzieli. Prezydent, który przestrzega Konstytucji, jest prawdomówny i niezależny. Tylko taki prezydent może inspirować rząd do naprawy polskiej służby zdrowia i wymusić na nim realizację tego procesu - piszą prof. Jacek Jassem (Gdańsk) i prof. Michał Tendera (Katowice).

Z podobnym apelem wystąpili też naukowcy ===>