MEN przypomina, że we wtorek rozpoczyna się egzamin ósmoklasistów. Podkreśla konieczność przestrzegania wytycznych sanitarnych. Apeluje do uczniów, aby nie gromadzili się przed budynkiem szkoły przed rozpoczęciem i po zakończeniu egzaminu.

"Już jutro rozpoczyna się egzamin dla uczniów kończących szkołę podstawową. Przez najbliższe trzy dni ósmoklasiści będą zmagać się z egzaminem z języka polskiego, matematyki i języka obcego. We wszystkie dni egzamin będzie rozpoczynał się o godzinie 9.00. Na jego napisanie przewidziano odpowiednio: 120 minut na język polski, 100 minut na matematykę i 90 minut na język obcy. Ten czas może być wydłużony w przypadku tych uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu" – powiedziała rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska w nagraniu przekazanym mediom w poniedziałek.

Poinformowała, że arkusze wykorzystane podczas tegorocznego egzaminu będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13.00.

"Zatem każdy chętny, nie tylko tegoroczni ósmoklasiści, będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę" – dodała rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podała, że w tym roku do egzaminu zgłoszonych zostało ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dla nich 137 różnych arkuszy egzaminacyjnych, w tym: 77 z języka polskiego i matematyki w języku polskim i w litewskim, a także 60 arkuszy i 24 płyty z języków obcych.

Wskazała, że trzeci dzień egzaminu to język obcy. "Jak co roku najwięcej uczniów deklaruje chęć zdawania języka angielskiego. W tym roku to blisko 96 proc. zdających. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki (to niecałe 4 proc. uczniów). Pozostałe wybierane języki to francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Łącznie przystąpi do nich 0,5 proc. ósmoklasistów" – powiedziała Ostrowska.

Przypomniała też, że ze względu na zagrożenie epidemiczne termin tegorocznego egzaminu ósmoklasisty został przesunięty. Zwróciła uwagę, że na stronie tytułowej arkuszy uczniowie zobaczą pierwotną datę egzaminu, czyli kwietniową.

"Po napisanym egzaminie uczniów czekają upragnione wakacje. W tym czasie egzaminatorzy będą sprawdzali prace. Wyniki zostaną przesłane przez okręgową komisję egzaminacyjną do szkół tak, aby oficjalnie wyniki ogłosić je 31 lipca. W tym dniu uczniowie dowiedzą się, jak im poszło i otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty" – podała rzeczniczka.

Przypomniała, że egzaminy odbywają się w tym roku według ściśle określonych wytycznych sanitarnych przygotowanych przy współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i z głównym inspektorem sanitarnym.

"Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreśliliśmy w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym m.in. obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej; konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku czy obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów, a także narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający. Dodatkowo każdy uczeń musi korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, takich jak długopis, ołówek, linijka czy cyrkiel" – powiedziała Ostrowska.

"Co istotne, apelujemy do ósmoklasistów, aby nie gromadzili się przed budynkiem szkoły przed rozpoczęciem i po zakończeniu egzaminu. O swoich wrażeniach z egzaminu najlepiej porozmawiać przez telefon lub za pośrednictwem komunikatora" – podkreśliła.

W imieniu MEN życzyła ósmoklasistom powodzenia, wytrwałości, spokoju i koncentracji. "Trzymamy za nich mocno kciuki. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie tegorocznych egzaminów, w szczególności dyrektorom szkół i nauczycielom, a także przedstawicielom Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Powodzenia" – powiedziała.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i w czwartek, to może go pisać w drugim terminie: 7-9 lipca.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany jest drugi raz. W ubiegłym roku uczniowie zdawali go po raz pierwszy.