Szkoły mają obowiązek zorganizowania stacjonarnych konsultacji, natomiast uczniowie nie mają obowiązku w nich uczestniczyć, zależy to od ich woli i chęci - powiedział w poniedziałek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

W związku z epidemią od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Od 25 marca lekcje prowadzone są zdalnie.

Od 25 poniedziałku przywrócone zostają zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Prowadzone mają być w szkołach konsultacje stacjonarne dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz dla maturzystów. Od 1 czerwca ruszą takie konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednocześnie nadal ma się odbywać nauka zdalna.

Szef MEN pytany był w poniedziałek w Programie I Polskiego Radia m.in. o organizację konsultacji dla ósmoklasistów i maturzystów.

"Przede wszystkim trzeba wyraźnie powiedzieć, że jest obowiązek dla szkoły do zorganizowania tego typu konsultacji. Natomiast z punktu widzenia młodzieży, absolwentów szkół, to jest raczej dobra wola lub chęć uczestnictwa. Nie ma obowiązku ze strony ucznia w uczestniczenia w konsultacjach" - powiedział Piontkowski.

"Zakładaliśmy jednak, że kształcenie na odległość ma pewne ograniczenia (...) i część uczniów potrzebuje dodatkowego spotkania ze swoim nauczycielem, zwłaszcza z tych przedmiotów, które będzie zdawał, czy to na egzaminie ósmoklasisty, czy na egzaminie maturalnym, czy na egzaminie zawodowym" - zaznaczył. Jak mówił, chodzi o to, by można było wyjaśnić pewne zagadnienia, które były przekazane w ostatnich miesiącach w formie zdalnej.

"W późniejszym okresie czasu zakładamy, że konsultacje będą również dobrą okazją do tego, aby rozmawiać o ocenach na zakończenie roku szkolnego" - wskazał szef MEN. Zaznaczył, że klasyfikacja uczniów na zakończenie zajęć dydaktycznych w kształceniu na odległość ma pewnego ograniczenia. "Stąd wydawało nam się, że konsultacje będą dobrą formułą na to, by tych mankamentów kształcenia na odległość w jakiś sposób uniknąć, lub je uzupełnić" - dodał.

Przy organizacji konsultacji stacjonarnych muszą być spełnione wytyczne Ministra Edukacji, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z nimi dyrektor szkoły wraz z nauczycielami ma przygotować harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych. Przygotować też procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

W grupie na konsultacji może być do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż o dwoje. W miarę możliwości konsultacje dla tej samej grupy uczniów mają się odbywać w tej samej sali. Ma być ona wietrzona co najmniej raz na godzinę. Uczniowie mają zachowywać dystans między sobą, myć i dezynfekować ręce. Mają korzystać tylko z podręczników i przyborów, które przyniosą z sobą z domu; nie mogą ich między sobą pożyczać.

W wytycznych podkreślono, że w konsultacjach stacjonarnych może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może z nich korzystać uczeń jeśli u niego w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.

Zgodnie z nowym harmonogramem egaminów zewnętrznych matury rozpoczną się 8 czerwca. Sesja potrwa do 29 czerwca. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego dla tych abiturientów, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminów w czerwcu to 8-14 lipca. Egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych odbędzie się 8 września.

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca; termin dodatkowy to 7-9 lipca.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Zajęcia dydaktyczne w szkołach zakończą się bez zmian - 26 czerwca.