Kształcenie na odległość zawsze, gdy dochodzi do zamknięcia szkół i przedszkoli – wprowadzenia takiej możliwości domaga się ZNP. Dzięki temu nie będą poszkodowani ani nauczyciele, ani uczniowie
Od marca właściwie nie ma tygodnia, aby resort edukacji narodowej nie zmieniał przepisów dotyczących kształcenia na odległość dla szkół i przedszkoli. Związkowcy uważają, że to efekt braku konsultacji z głównymi zainteresowanymi, m.in. dyrektorami placówek. W praktyce okazuje się, że opracowane w pośpiechu przepisy zwierają wiele nieścisłości i często się wzajemnie wykluczają. Jest to szczególnie odczuwalne w tej chwili – gdy edukacja jest stopniowo odmrażana.

Otwarci i (nie)zdalni