Większość zajęć na polskich uczelniach do końca letniego semestru odbywać się będzie zdalnie. Pierwsze, bardzo nieliczne zajęcia dla studentów w laboratoriach ruszą pod koniec maja, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Od 18 maja znika część ograniczeń związanych z obowiązkiem świadczenia pracy przez pracowników na terenie uczelni i placówek PAN. Już wcześniej resort nauki zapowiedział, że 25 maja br. przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na ostatnich latach studiów. Ministerstwo zaznaczyło jednak, że powrót na uczelnie będzie wymagał uprzedniego oszacowania ryzyka związanego z funkcjonowaniem tych placówek w okresie epidemii COVID-19, a następnie bieżącego monitorowania i korygowania tych decyzji.

Z informacji uzyskanych przez PAP wynika, że pierwsze zajęcia dla studentów w laboratoriach - z zachowaniem szczególnych środków ostrożności - ruszą pod koniec maja. Jednak większość zajęć na uczelniach będzie się nadal odbywała zdalnie.

Władze poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego (UEP) i Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) w Poznaniu podjęły decyzje, by do końca semestru wszystkie zajęcia odbywały się w trybie zdalnym. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki przekazał w poniedziałek, że zmiany organizacyjne w bieżącym roku akademickim zostaną ogłoszone najpóźniej do 24 maja.

Z kolei rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego Beata Czechowska-Derkacz, powołując się na zalecenie władz uczelni - poinformowała, że wszystkie zajęcia, egzaminy, zaliczenia i obrony różnego typu dyplomów mają się odbywać zdalnie, on-line. Od 25 maja z uczelnianych obiektów będzie mogła natomiast korzystać większa niż dotąd liczba pracowników naukowych. Uczelnia chce też stopniowo przywracać możliwość osobistego załatwiania przez studentów i pracowników spraw administracyjnych przy zachowaniu stosownych zasad bezpieczeństwa.

Na Politechnice Wrocławskiej nadal nie będą się obywały wykłady w formie stacjonarnej. Zalecana jest też zdalna realizacja ćwiczeń, seminariów oraz egzaminów. Jednak od 25 maja PWr będzie stopniowo uruchamiać zajęcia dla studentów w laboratoriach. "Każdy z wydziałów, ze względu na specyfikę swoich laboratoriów, będzie indywidualnie określał zasady, na jakich będą odbywać się zajęcia" - powiedziała PAP rzeczniczka Politechniki Wrocławskiej Agnieszka Niczewska. Laboratoria mają być organizowane w maksymalnie małych grupach studentów, a siatka zajęć ma być ułożona pod kątem studentów ostatnich lat, którzy w tym roku mają uzyskać dyplom.

Rzecznik Uniwersytetu Wrocławskiego dr Ryszard Balicki powiedział PAP, że dziekani poszczególnych wydziałów przygotowują wytyczne dotyczące uruchomienia zajęć w laboratoriach. „Pozostałe zajęcia raczej będą kontynuowane w formie zdalnej” - sprecyzował.

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym nadal obowiązuje kwietniowe zarządzenie rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM. Zgodnie z nim zawieszenie zajęć dydaktycznych kontaktowych potrwa do dnia 30 września 2020r. "Nie mamy innych wewnętrznych regulacji zmieniających obecne zasady działania" - podkreśliła rzecznik prasowy uczelni Marta Wojtach. Podobnie jest w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego. "Wszystkie te zajęcia, które odbywają się przez internet, będą się odbywać zdalnie do końca semestru" - poinformowała PAP Katarzyna Łukaszewska z biura prasowego uczelni.

Do 29 maja wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych są odwołane, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie, a tych mamy blisko 90 proc." - dodaje Izabela Koptoń-Ryniec z Politechniki Warszawskiej. Do 30 czerwca odwołane są natomiast wszystkie imprezy, wydarzenia i konferencje na tej uczelni.

"Od 11 maja możliwe jest wykonywanie badań naukowych przez doktorantów i realizacja prac dyplomowych przez studentów" - wskazała rzecznik prasowa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Anna Żmuda-Muszyńska. Od poniedziałku natomiast możliwe jest prowadzenie obron prac dyplomowych oraz działalność kół naukowych, na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich. W poniedziałek funkcjonowanie rozpoczęła również Biblioteka Główna AGH.

We wtorek 19 maja ministerstwo nauki zapowiedziało, że planuje wydanie rozporządzenia dotyczącego pracy uczelni do 30 września br.