W związku z trwającym stanem epidemii decyzją rektora Uniwersytetu Łódzkiego letnia sesja egzaminacyjna rozpocznie się w uczelni 24 sierpnia i potrwa do 24 września. Studenci będą mieli także możliwość zdalnego zdawania egzaminów przed podanym terminem.

"Nic nie wskazuje na to, byśmy mogli przeprowadzić letnią sesję egzaminacyjną w ustalonych wcześniej terminach w sposób tradycyjny, postanowiłem zatem, że sesja rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 24 września. Miejmy nadzieję, że wtedy będziemy mogli bezpiecznie ją przeprowadzić" - ogłosił w czwartek rektor UŁ prof. Antoni Różalski.

Aby nie utrudniać pracy i studiów tym, którzy chcą i mogą zdobywać zaliczenia i zdawać egzaminy przy wykorzystaniu narzędzi do pracy zdalnej, rektor - pod pewnymi warunkami - dopuścił taką możliwość jeszcze przed rozpoczęciem sesji letniej.

O tym, czy dany egzamin będzie przeprowadzany zdalnie, we wcześniejszym terminie, każdorazowo zdecyduje egzaminator. Egzaminy i zaliczenia zdalne będą odbywać się poprzez aplikację Microsoft Teams i inne równorzędne narzędzia zapewniające równoczesny przekaz obrazu i dźwięku, a uzupełniająco przez platformę Moodle.

Żeby mieć do niej dostęp, studenci muszą użyć swojego konta poczty UŁ, które zostało im przydzielone podczas rekrutacji. Tożsamość zdających będzie sprawdzana przez egzaminatora za pomocą zdjęcia w USOSweb. Będą oni zobowiązani do wykonywania poleceń egzaminatora dotyczących przebiegu egzaminu.

Jak podkreślił prof. Różalski, studenci, którzy zechcą skorzystać z tej formy zaliczenia sesji, powinni koniecznie zapoznać się z opublikowanymi na stronie uczelni zarządzeniami rektora nr 112 i 113 z 23 kwietnia br.

Kilka dni temu rektor UŁ do 31 maja przedłużył obowiązujące od połowy marca zawieszenie wykładów i zajęć na uczelni. Do tego czasu studenci będą kontynuować naukę online, a większość pracowników administracji ma pracować z domu.

Na UŁ studiuje obecnie ponad 25 tys. studentów; uczelnia zatrudnia ok. 3,5 tys. pracowników, w tym 2 tys. naukowych.