Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, obradująca nad kolejnym rządowym projektem nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej, zajęła się m.in. zapisami umożliwiającymi ministrowi edukacji wyłączenie w tym roku przepisów Karty Nauczyciela dot. awansu i urlopu nauczycieli.

Po pierwszym czytaniu w Sejmie do komisji finansów publicznych trafił w środę kolejny rządowy projekt nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przewidują m.in. zmianę w ustawie Karta Nauczyciela.

W art. 50 projektu, znalazł się zapis, zgodnie z którym w 2020 r. minister edukacji narodowej w drodze rozporządzenia "może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy (...) Karta Nauczyciela dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i urlopu wypoczynkowego nauczycieli, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów".

Wykreślenia tego zapisu chcieli posłowie Jarosław Urbaniak (KO), Krzysztof Piątkowski (KO) i Hanna Gill-Piątek (Lewica). Podnosili oni, że wątpliwości natury konstytucyjnej, mówili, że za pomocą rozporządzenia nie można zmieniać ustawy. Wątpliwość taką zgłosił też przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sejmu.

"Artykuł 50. jest mocno szkodliwy" - ocenił Urbaniak. Jak mówił to nie uchylenie furtki, tylko wywalenie drzwi z futryną, bo mowa jest o uchyleniu "niektórych przepisów", w tym dotyczących awansu zawodowego i urlopu wypoczynkowego, w zakresie w jakim jest to niezbędne do funkcjonowania, "w tym do przeprowadzenia egzaminów". Według niego, sformułowanie to jest tak szerokie, że "po wprowadzeniu tego przepisu minister będzie mógł manipulować przy całej Karcie Nauczyciela". "Tu nie ma co modyfikować, trzeba odrzucić (ten artykuł) w całości" - powiedział Urbaniak.

"Dyskutujemy o tym w momencie, gdy nauczyciele bardzo intensywnie pracują, a jaki komunikat przesyła im Sejm? Otóż, że może im zostać zabrane prawo do urlopu wypoczynkowego, który jest przecież jednym z najważniejszych praw przysługujących pracownikom, gwarantowanym również przez Konstytucję RP" - podniósł z kolei Piątkowski. Przypomniał, że zgodnie z Kodeksem Pracy wymiar urlopu nie może być skracany nawet za zgodą pracownika oraz że, w Karcie Nauczyciela już teraz jest zapis - w artykule 64. - który pozwala dyrektorowi wykorzystywać w czasie przerwy wakacyjnej pracę nauczycieli. "Siedem dni każdy nauczyciel ma obowiązek pracować w przerwie wakacyjnej jeżeli zobowiąże, go do tego dyrektor" - wskazał Piątkowski. Według niego, to wystarczy by zabezpieczyć przeprowadzenie egzaminów. Poseł KO powołał się na wypowiedzi dyrektorów szkół, z którymi rozmawiał.

Przeciwko wykreśleniu zapisów, w imieniu rządu, wypowiedział się wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Zaznaczył, że jest to przepis epizodyczny w związku z obecną sytuacją związaną z pandemią oraz, że wprowadzany jest ze względu na dobro uczniów. "Może się zdarzyć taka sytuacja, że niewielka grupa nauczycieli będzie potrzebna" - powiedział. Wyjaśnił, że chodzi o nauczycieli, którzy będą w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów przeprowadzanych w terminie dodatkowym i nauczycieli, którzy będą w komisjach w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół średnich.

Za wykreśleniem z projektu artykułu 50. było 19 posłów, przeciw - 25, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Artykuł został w projekcie utrzymany.

W związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach zostały zawieszone do 24 maja. Od 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Przesunięte zostały terminy egzaminów zewnętrznych: egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Zgodnie z obecnym harmonogramem egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca, a matury od 8 do 29 czerwca. Dodatkowy termin egzaminu dla ósmoklasistów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w czerwcu, to 7-9 lipca, a dodatkowy termin egzaminów maturalnych to 8-14 lipca br.

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem egzamin ósmoklasisty miał być przeprowadzony w drugiej połowie kwietnia, matury maju, a ich terminy dodatkowe w pierwszej połowie czerwca, tak by zakończyły się przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019-2020 zajęcia mają zakończyć się 26 czerwca 2020 r. Oznacza to, że zgodnie z obecnym harmonogramem egzaminy w terminie dodatkowym odbędą się już po zakończeniu zajęć.

Przesunięcie przeprowadzenia w tym roku egzaminu ósmoklasisty wpłynie też na terminy rekrutacji do szkół średnich. Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Wynik brany jest pod uwagę do rekrutacji do szkół wyższego szczebla. Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym mają być znane do 11 sierpnia br.