MEN opowiada się za tym by pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkoli uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Jak wyjaśnił, ostateczne decyzje będą podejmowane przez organy prowadzące te placówki. Jak zaznacza Ministerstwo Edukacji Narodowej, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, otwierane będą przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i ministra zdrowia.

W środę na stronie internetowej resortu edukacji pojawiła się lista zgłaszanych pytań w związku z zapowiedzianą możliwością otwierania przedszkoli oraz odpowiedzi na nie.

MEN zapytane, którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola, odpowiedziało: "Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" - zaznaczono.

Na pytanie, co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola, resort wskazał, że najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych. Zaznaczył, że to stała zasada, o której zawsze należy pamiętać. "Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację. Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek" - dodało MEN.

Pytania dotyczyły też wydawania i spożywania posiłków w przedszkolu. Resort edukacji informuje, że przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki oraz, że przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Zaleca również, aby spożywanie posiłków odbywało się w małych grupach.

Pytania dotyczyły też tego, czy w przedszkolu będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne oraz tego, jakie zajęcia będą prowadzone w przedszkolu. MEN podaje, że każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.

Odnośnie zajęć resort zaznacza, że o tym, jakie będą prowadzone zdecyduje dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. "W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, by dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki" - czytamy w odpowiedzi.

Kolejne pytanie dotyczy tego, co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej. "Rodzicowi dziecka, któremu samorząd nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyraża taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy" - wskazuje MEN.

Na liście opublikowanej przez resort znalazło się też pytanie dotyczące możliwości skorzystania ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W odpowiedzi podano, że od 4 maja br. poradnie wznowią swoją działalność. Będą mogły wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.