W związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach i żłobkach zostały zawieszone, początkowo do 25 marca, później przedłużono ten okres do 10 kwietnia, następnie do 26 kwietnia.

W piątek minister edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowelizację rozporządzenia, która przedłuża zawieszenie zajęć stacjonarnych do 24 maja.

Reklama

W uzasadnieniu do noweli zapisano, że termin przedłużono wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie zawieszenie zajęć stacjonarnych w placówkach oświatowych.

Nowelizacja ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Od 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.