Senat zdecydował, że w czwartek zajmie się drugim czytaniem projektu uchwały wzywającej rząd do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ośmioklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/20.

Sprzeciw wobec dołączenia tego punktu obrad zgłosili senatorowie PiS, ale izba większością 53 za do 43 przeciw dołączyła ten punkt.

Nie było natomiast sprzeciwu wobec wprowadzenia do porządku uchwały upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia.