Czasowe ograniczenie, do 26 kwietnia, funkcjonowania uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra zdrowia przewiduje opublikowane w czwartek rozporządzenie szefa Ministerstwa Zdrowia.

W Dzienniku Ustaw opublikowano zmienione rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przewiduje ono, że do 26 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra zdrowia. We wcześniejszym brzmieniu z 23 marca br. zaplanowano, że ograniczenia będą do 10 kwietnia 2020 br.

Chodzi o zawieszenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w określanych innych formach, a także ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni medycznych na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

Uczelnie medyczne, które dysponują infrastrukturą i oprogramowaniem umożliwiającymi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mogą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem tych metod i technik niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia.